O nás


Katarína Brezová

riaditeľka a manažérka pre dobročinnosť
katka@katechezydp.sk

Katka ukončila štúdium na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku. Pracovala v súkromnej montessori škôlke a popri tom založila átrium, ktorému sa 4 roky naplno venovala. Ukončila viacero medzinárodných kurzov Katechéz Dobrého pastiera. V súčasnosti sa naplno venuje OZ Átriu Dobrého pastiera, lektorovaniu kurzov Katechéz Dobrého pastiera a svojmu manželovi.

„Spôsob, akým deti prežívajú svoj vzťah s Bohom je pre dospelých veľmi obohacujúci. Čas v átriu je časom spoločného počúvania hlasu Dobrého pastiera, ktorý nás volá po mene. Deti ma učia odpovedať na tento hlas s radosťou a dôverou.“


Mária Dzurillová

mentorka formačných skupiniek
maria@katechezydp.sk

Mária ukončila štúdium talianskeho jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Bolonskej univerzite. Po pracovných skúsenostiach v oblasti cestovného ruchu a konzultačných služieb začala asistovať v átriu Ovečka a o rok na to prešla do súkromnej montessori škôlky, popri ktorej učila aj v súkromnej komunitnej škôlke a viedla átrium v Rači a na Trnávke. Momentálne vedie átrium na Trnávke a skupinku v átriu v Podunajských Biskupiciach. V rámci OZ Átrium Dobrého pastiera má na starosti mentorovanie formačných skupiniek. Je absolventkou kurzov Katechéz Dobrého pastiera a montessori kurzov.

„KDP je pre mňa úplne nová cesta, ako sa dá spolu s deťmi cez jednoduchú a im prirodzenú formu odhaľovať Boží plán, spoznávať veľké teologické pravdy a lásku Všemohúceho Boha a tak si budovať živý vzťah s Ježišom, na ktorom môžem stavať svoj život.”


Lenka Bene

výkonná riaditeľka
lenka@katechezydp.sk

Lenka mnoho rokov pracovala ako manažérka a konzultantka v rôznych spoločnostiach aj na voľnej nohe. Popri práci si rozšírila vzdelanie z Filozofickej fakulty UK o oblasť strategického manažmentu a získala titul MBA. Asistovala v átriu Ovečka, kam sa dostala cez svoju dcéru. V súčasnosti okrem práce v OZ a vzdelávania sa v oblasti Katechéz Dobrého pastiera vedie skupinky v átriu v Podunajských Biskupiciach. Voľný čas venuje svojmu manželovi a deťom.

„Katechézy Dobrého pastiera ma ako spôsob odovzdávania viery deťom chytili za srdce. Napĺňa ma, že môžem spolu s deťmi počúvať Boží hlas, premýšľať o Jeho nekonečnej láske, a tak podporovať budovanie vzťahu s Ním v sebe aj v deťoch.“


Martina Šipošová

metodička Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy pre farskú katechézu dospelých, lektorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu, štatutár Centra pre rodinu – Pezinok, o.z.

„Katechézy Dobrého pastiera sú výnimočným nástrojom, pomocou ktorého vniká jemný detský svet do tajomstiev Boha. Podporuje dieťa, aby spoznávalo Boha osobne ako Otca, ktorý ľúbi a stará sa …  Katechézy Dobrého pastiera sú v rámci katechézy vo farnosti konkrétnym uceleným formačným programom určeným pre predškolský, mladší aj starší školský vek.“


Katarína Gabajová

zodpovedná za metodické materiály v o.z. Átriu Dobrého pastiera, katechétka v átriu v Dúbravke, lektorka angličtiny

„Čas v átriu je požehnaním pre všetkých, čo vstúpia a túžia počúvať Boží hlas. Cez katechézy je to Boh sám, ktorý odkrýva svoje bohatstvo, vedie k pokoju a radosti srdca. Spolu s deťmi môžem žasnúť a prichádzať k nemu ešte bližšie.“


Kontaktujte nás


Chcete dostávať novinky z Katechéz?

Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.