O nás


Katarína Brezová

predsedkyňa OZ
katka@katechezydp.sk

Katka ukončila štúdium na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku. Pracovala v súkromnej montessori škôlke a popri tom založila átrium, ktorému sa 4 roky naplno venovala. Ukončila viacero medzinárodných kurzov Katechéz Dobrého pastiera. V súčasnosti sa naplno venuje OZ Átriu Dobrého pastiera, lektorovaniu kurzov Katechéz Dobrého pastiera a svojmu manželovi.

„Spôsob, akým deti prežívajú svoj vzťah s Bohom je pre dospelých veľmi obohacujúci. Čas v átriu je časom spoločného počúvania hlasu Dobrého pastiera, ktorý nás volá po mene. Deti ma učia odpovedať na tento hlas s radosťou a dôverou.“


Mária Dzurillová

permanentná formácia dospelých
maria@katechezydp.sk

Mária ukončila štúdium talianskeho jazyka na Slovensku a na Bolonskej univerzite. Po pracovných skúsenostiach v rôznych oblastiach začala asistovať v átriu Ovečka v Ivanke pri Dunaji a o rok na to už pracovala v súkromnej montessori škôlke, popri ktorej učila aj v súkromnej komunitnej škôlke a viedla átrium v Rači a na Trnávke. Momentálne pracuje v materskej škôlke inšpirujúcej sa montessori pedagogikou a pedagogikou Dona Bosca. Taktiež vedie átrium na Trnávke. V rámci OZ Átrium Dobrého pastiera má na starosti mentorovanie formačných stretnutí a publikáciu odbornej literatúry KDP. Je absolventkou certifikovaných kurzov Katechéz Dobrého pastiera a certifikovaných montessori kurzov.

„KDP je pre mňa úplne nová cesta, ako sa dá spolu s deťmi cez jednoduchú a im prirodzenú formu odhaľovať Boží plán, spoznávať veľké teologické pravdy a lásku Všemohúceho Boha a tak si budovať živý vzťah s Ježišom, na ktorom môžem stavať svoj život.”


Lenka Bene

výkonná riaditeľka
lenka@katechezydp.sk

Lenka mnoho rokov pracovala ako manažérka a konzultantka v rôznych spoločnostiach aj na voľnej nohe. Popri práci si rozšírila vzdelanie z Filozofickej fakulty UK o oblasť strategického manažmentu a získala titul MBA. Asistovala v átriu Ovečka, kam sa dostala cez svoju dcéru. V súčasnosti okrem práce v OZ a vzdelávania sa v oblasti Katechéz Dobrého pastiera vedie skupinky v átriu v Podunajských Biskupiciach. Voľný čas venuje svojmu manželovi a deťom.

„Katechézy Dobrého pastiera ma ako spôsob odovzdávania viery deťom chytili za srdce. Napĺňa ma, že môžem spolu s deťmi počúvať Boží hlas, premýšľať o Jeho nekonečnej láske, a tak podporovať budovanie vzťahu s Ním v sebe aj v deťoch.“


Martina Šipošová

Martina pracuje ako metodička Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy pre farskú katechézu dospelých. Je zároveň lektorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a štatutárom Centra pre rodinu – Pezinok, o.z. Jej skúsenosti a široký rozhľad sú pre nás v OZ veľmi cenné.

„Katechézy Dobrého pastiera sú výnimočným nástrojom, pomocou ktorého vniká jemný detský svet do tajomstiev Boha. Podporuje dieťa, aby spoznávalo Boha osobne ako Otca, ktorý ľúbi a stará sa …  Katechézy Dobrého pastiera sú v rámci katechézy vo farnosti konkrétnym uceleným formačným programom určeným pre predškolský, mladší aj starší školský vek.“


Katarína Gabajová

Katka v súčasnosti pracuje ako učiteľka v Montessori škôlke a tiež lektorka angličtiny. Zároveň vedie skupinky v átriu v Dúbravke. Vďake jej systematickej práci máme kompletne preložený a publikovaný manuál materiálov do slovenčiny. 

„Čas v átriu je požehnaním pre všetkých, čo vstúpia a túžia počúvať Boží hlas. Cez katechézy je to Boh sám, ktorý odkrýva svoje bohatstvo, vedie k pokoju a radosti srdca. Spolu s deťmi môžem žasnúť a prichádzať k nemu ešte bližšie.“


Matej Makovník

Matej je dlhodobý dobrovoľník v OZ Átrium Dobrého pastiera, kde pomáha hlavne s web stránkou, fotografovaním a inou technickou podporou. Občas vypomáha aj v Átriu v Podunajských Biskupiciach, kde je jeho manželka asistentkou a ktoré navštevujú aj jeho deti.


Kontaktujte nás


    Chcete dostávať novinky z Katechéz?


      Chcem darovať

      Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.