O nás


Katarína Brezová

štatutár o.z. Átrium Dobrého pastiera, metodička na Diecéznom katechetickom úrade v Bratislavskej arcidiecéze, lektorka kurzov Katechéz Dobrého pastiera

„Spôsob, akým deti prežívajú svoj vzťah s Bohom je pre dospelých veľmi obohacujúci. Čas v átriu je časom spoločného počúvania hlasu Dobrého pastiera, ktorý nás volá po mene. Deti ma učia odpovedať na tento hlas s radosťou a dôverou.“

Kontakt: katka@katechezydp.sk


Katarína Gabajová

projektová manažérka o.z. Átrium Dobrého pastiera, katechétka v átriu v Dúbravke, lektorka angličtiny

„Čas v átriu je požehnaním pre všetkých, čo vstúpia a túžia počúvať Boží hlas. Cez katechézy je to Boh sám, ktorý odkrýva svoje bohatstvo, vedie k pokoju a radosti srdca. Spolu s deťmi môžem žasnúť a prichádzať k nemu ešte bližšie.“

Kontakt: info@katechezydp.sk


Martina Šipošová

metodička Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy pre farskú katechézu dospelých, lektorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu, štatutár Centra pre rodinu – Pezinok, o.z.

„Katechézy Dobrého pastiera sú výnimočným nástrojom, pomocou ktorého vniká jemný detský svet do tajomstiev Boha. Podporuje dieťa, aby spoznávalo Boha osobne ako Otca, ktorý ľúbi a stará sa …  Katechézy Dobrého pastiera sú v rámci katechézy vo farnosti konkrétnym uceleným formačným programom určeným pre predškolský, mladší aj starší školský vek.“


Mária Dzurillová

katechétka v átriach v Rači a na Trnávke, učiteľka v súkromnej montessori škôlke a v súkromnej komunitnej škôlke, absolventka kurzu Katechéz Dobrého pastiera a Montessori kurzu pre vek 0-3

„Vďaka KDP sa deťom otvára veľký plán, ktorý má Boh s životom každého z nás. Ich prirodzená náklonnosť ku všetkému veľkolepému a tajomnému, im umožňuje porozumieť a uveriť veľkosti, moci a láske nekonečného Boha. Božie slovo sa tak stáva pravdou a skalou, na ktorej môžu budovať svoj život.“


Kontaktujte nás