Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám.

Átrium je miesto, kde sa činnosť detí premieňa na modlitbu.

Miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa.