Kontakt

Fakturačné údaje


ÁTRIUM DOBRÉHO PASTIERA
Okružná 1025/14
927 01 Šaľa

IČO: 52065847

IBAN: SK4009000000005152827560

 +421 917 263 833

  info@katechezydp.sk

  www.katechezydp.sk

Bankový kontakt


Názov účtu: Átrium Dobrého pastiera

Číslo účtu: SK4009000000005152827560

Korešpondenčná adresa:
Okružná 1025/14, 927 01 Šaľa
Slovakia

IBAN: SK4009000000005152827560
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Adresa banky:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Slovakia

Billing information


For the gifts within European Union, please use SEPA payment which is free of charge:

IBAN: SK40 0900 0000 0051 5282 7560
BIC/SWIFT:  GIBASKBX


For the gifts from the USA, please use our Transfer Wise Account:

Account Holder: TransferWise FBO Katarina Kostyalova
Account number: 8310220894
Wire Routing Number: 026073008
Bank code (SWIFT / BIC): CMFGUS33
ACH Routing Number: 026073150
Address: TransferWise, 19 W 24th Street, New York, 10010, United States

Chcete dostávať novinky z Katechéz?

Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.