Blog

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (1) – Dobrý pastier

Svätá omša je veľmi bohatá skúsenosť, preto malé dieťa potrebujeme upriamiť na podstatu, ktorá zodpovedá jeho potrebám a dokáže ju pochopiť už aj v ranom detstve. V predchádzajúcich blogoch sme sa venovali rozvíjaniu detskej spirituality v oblasti modlitby. Katechézy Dobrého pastiera stoja na dvoch pilieroch: Biblii a liturgii. Biblii sme sa už venovali. Teraz by sme vás radi zoznámili s prístupom k liturgii. Sme presvedčené, že základné princípy Katechéz Dobrého pastiera, ktoré pomáhajú dieťaťu preniknúť do tajomstva liturgie, čiže svätej omše, sa dajú použiť…

Čítať článok

Zamyslenie – Modlitba sv. Františka z Assisi

Modlitba sv. Františka z Assisi Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.…

Čítať článok

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) – Sväté písmo

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) – Sväté písmo V Katechézach Dobrého pastiera staviame vovádzanie detí do tajomstva viery na dvoch pilieroch: Svätom písme a liturgii. Deti vedieme k vnímaniu Svätého písma ako vzácnosti, ale zároveň súčasti každodenného života. Cez slová Svätého písma poznávame Boha a jeho lásku k nám. V týchto časoch, keď je účasť na svätej omši možná len obmedzene, o to viac čerpajme z bohatstva, ktoré nám Sväté písmo ponúka. V predchádzajúcich blogoch sme sa venovali modlitbe detí a modlitebnému…

Čítať článok

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5) Vedia sa deti skutočne modliť? Môže byť modlitba detí hlboká? V akom veku treba dieťa naučiť Otčenáš? Ako a kde sa s deťmi modliť?  Na tieto a podobné otázky sme prinášali odpovede v našej sérii blogov. Dovoľte nám ešte krátku rekapituláciu: Stôl, obrus, Sväté písmo, sviečka V prvom blogu sme vám predstavili modlitebný kútik. Písali sme o potrebe miesta, kde sa dieťa môže stíšiť a byť blízko Bohu.  Takéto miesto, modlitebný kútik, je vlastne…

Čítať článok
Ako nadchnúť deti pre modlitbu?

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho V našom seriáli o modlitbe s deťmi podľa princípov programu Katechéz Dobrého pastiera chceme venovať pár slov aj tichu v modlitbe dieťaťa. Mnohí z nás vnímajú deti ako prirodzene “hlučné” stvorenia. Preto sa môže zdať veľmi prekvapivé, že ideme v súvislosti s modlitbou detí hovoriť o tichu. Na začiatku je potrebné uviesť, že celý čas rozprávame o tichu, ktoré nie je vynúteným ukončením hluku. Je to ticho vznikajúce veľmi pomaly, ovládaním aj toho najmenšieho…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.