Blog

Katechezy Dobreho pastiera

Veľká noc pre malé deti

Veľká noc aj pre malé deti Jedna z prvých katechéz pre deti v átriu vysvetľuje liturgické farby a ich použitie počas roka. Fialová farba, ktorú v tomto období v kostoloch vidíme, nám hovorí, že sa pripravujeme na veľký sviatok. Pre nás kresťanov ten najväčší – sviatok nášho spasenia, sviatok Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Veľká noc so sebou prináša mnoho symbolov, či aspektov, na ktoré sa možno sústrediť – Eucharistia, Cirkev, Nová zmluva, utrpenie, smrť, Baránok, nádej, aleluja, Život… Ako udalosti…

Čítať článok

Na akú tvár Boha deti odpovedajú?

Na akú tvár Boha deti odpovedajú? Ak deťom v ranom detstve pomôžeme tešiť sa z Boha, majú naozaj silný základ pre náboženský život a ich vnímanie Boha sa sotva niekedy zúži len na aspekt sudcu V tejto časti série o náboženských potrebách a formácii dieťaťa sa budeme venovať otázke morálky vo formácii dieťaťa nielen v ranom detstve. Zakladateľka Katechéz Dobrého pastiera Sofia Cavalletti hovorí, že skôr než budeme od dieťaťa očakávať plody v oblasti morálky, čiže “poslúchanie” a konanie v…

Čítať článok
KDP advent 2021

Pripravte sa spolu s deťmi na Vianoce!

Adventná príprava na slávenie Vianoc v kruhu rodiny Tak ako každý rok so zmenou ročného obdobia, s príchodom dlhých tmavých večerov a zamrznutých rán, prichádza aj čas, keď sa opäť začíname viac zamýšľať nad predivným tajomstvom príchodu Božieho Syna na svet. Advent často prežívame ako bezprostrednú prípravu na Vianoce – v bežnej tradícii “narodeniny Ježiša”.  Teraz Vás však chceme pozvať k hlbšej perspektíve. Pozrieť sa na príchod Ježiša Krista očami prorokov a celého vyvoleného ľudu, ktorý dlho a túžobne očakával…

Čítať článok

Ako deťom predstaviť tvár nášho Boha?

Ako deťom predstaviť tvár nášho Boha? Malé deti majú v náboženskej oblasti zvláštnu citlivosť a túžbu po hlbokých a podstatných skutočnostiach. Sú schopné prijať primerane ich veku hlboké pravdy našej viery a postupne ako rastú oboznamovať sa s nimi v širších súvislostiach. Zároveň nás naše malé deti vnímajú ako veľkú autoritu, ako veľmi dôležité až posvätné bytosti hodné nasledovania. V predchádzajúcom blogu o náboženskej formácii detí do šesť rokov sme hovorili najmä o tom, čo je podstatou, ktorú chceme deťom odovzdávať…

Čítať článok

„Na Katechézach Dobrého pastiera ma oslovuje radosť..“

„Na Katechézach Dobrého pastiera ma oslovuje radosť…“ Sestra Anna Chrkavá, FMA žije svoje povolanie rehoľnej sestry 30 rokov, z ktorých  sa 17 venuje rómskej pastorácii. Aktuálne pôsobí v Nitre na Orechovom Dvore. Popri svojej práci asistentky v materskej škole svoje poobedia venuje Katechézam Dobrého pastiera a príprave detí a mladých k prijatiu sviatostí. Átrium na Orechovom Dvore je výsledkom spolupráce lokálnej komunity, sestier saleziánok, nášho občianskeho združenia a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Čo ťa oslovilo na metóde Katechéz Dobrého pastiera (KDP)?…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.