Blog

KDP advent 2021

Pripravte sa spolu s deťmi na Vianoce!

Adventná príprava na slávenie Vianoc v kruhu rodiny Tak ako každý rok so zmenou ročného obdobia, s príchodom dlhých tmavých večerov a zamrznutých rán, prichádza aj čas, keď sa opäť začíname viac zamýšľať nad predivným tajomstvom príchodu Božieho Syna na svet. Advent často prežívame ako bezprostrednú prípravu na Vianoce – v bežnej tradícii “narodeniny Ježiša”.  Teraz Vás však chceme pozvať k hlbšej perspektíve. Pozrieť sa na príchod Ježiša Krista očami prorokov a celého vyvoleného ľudu, ktorý dlho a túžobne očakával…

Čítať článok

Ako deťom predstaviť tvár nášho Boha?

Ako deťom predstaviť tvár nášho Boha? Malé deti majú v náboženskej oblasti zvláštnu citlivosť a túžbu po hlbokých a podstatných skutočnostiach. Sú schopné prijať primerane ich veku hlboké pravdy našej viery a postupne ako rastú oboznamovať sa s nimi v širších súvislostiach. Zároveň nás naše malé deti vnímajú ako veľkú autoritu, ako veľmi dôležité až posvätné bytosti hodné nasledovania. V predchádzajúcom blogu o náboženskej formácii detí do šesť rokov sme hovorili najmä o tom, čo je podstatou, ktorú chceme deťom odovzdávať…

Čítať článok

„Na Katechézach Dobrého pastiera ma oslovuje radosť..“

„Na Katechézach Dobrého pastiera ma oslovuje radosť…“ Sestra Anna Chrkavá, FMA žije svoje povolanie rehoľnej sestry 30 rokov, z ktorých  sa 17 venuje rómskej pastorácii. Aktuálne pôsobí v Nitre na Orechovom Dvore. Popri svojej práci asistentky v materskej škole svoje poobedia venuje Katechézam Dobrého pastiera a príprave detí a mladých k prijatiu sviatostí. Átrium na Orechovom Dvore je výsledkom spolupráce lokálnej komunity, sestier saleziánok, nášho občianskeho združenia a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Čo ťa oslovilo na metóde Katechéz Dobrého pastiera (KDP)?…

Čítať článok

Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou​

Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou Pojem Eucharistia sa nám zdá často veľmi zložitý, dokonca niekedy aj sami stojíme bezradní pred veľkým tajomstvom ukrytým v chlebe a vo víne. Preto vám ponúkame jeden z možných pohľadov, ako sa o Eucharistii rozprávať s deťmi. S uvoľňovaním opatrení začíname dúfať, že tretiaci ešte do prázdnin absolvujú slávnosť prvého svätého prijímania. Možno premýšľame, aké to bude, či máme šaty a kde urobíme oslavu. Áno, aj to patrí k tomu. Teraz vás však…

Čítať článok

Prežite podstatu Veľkej noci spolu s deťmi

Prežite podstatu Veľkej noci spolu s deťmi Napriek tomu, že aj tohtoročnú Veľkú noc opäť pravdepodobne budeme doma s tými, s ktorými posledné mesiace trávime väčšinu svojho času, pozývame vás aj v tomto úzkom kruhu sláviť Kristovo víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné tajomstvo má obrovskú hĺbku a silu, a prenikať doň môžeme mnohorakými spôsobmi. Pripravili sme pre vás niekoľko inšpirácií pre slávenie s menšími aj staršími deťmi v rodine, no môžete si vytvoriť aj svoju vlastnú liturgiu, ktorá bude odzrkadľovať to,…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.