Požehnanie rodinného betlehema, jasličiek a vianočných darčekov

Požehnanie rodinného betlehema či jasličiek

Úvodná modlitba

Pane, počas celého vianočného obdobia sa budeme pozerať na tieto obrazy oviec a pastierov, Márie, Jozefa a Ježiša. Zhromažďujeme sa, aby sme požehnali tieto jasle, ktoré nám pripomínajú, že si k nám prišiel ako malé dieťa. Ako nám Ježiš pripomína, pokiaľ nebudeme ako malé deti, nemôžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva. Prebuď v našich srdciach povolanie dieťaťa, aby sme mohli vstúpiť do vianočného obdobia plní radosti.

Posvätné čítanie z rodinnej Biblie alebo malého Evanjelia (pred čítaním zapálime sviecu):

Lukáš 2, 1 – 20 

Litánie za dieťa, ktoré je v každom z nás:

Za väčší zmysel pre žasnutie. 
Za väčší zmysel pre zvedavosť.
Za väčší zmysel pre kontempláciu.
Za väčšie ocenenie malých vecí.
Za väčšie ocenenie krásy.
Za väčšie ocenenie toho, čo je podstatné.

Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa, Pane.

Požehnanie

Požehnajme teraz naše jasle. Nech nám pripomínajú, že sa máme viac podobať Božiemu Dieťaťu. Nech nám tieto jasle v našom dome pomáhajú pripomenúť si, akým Darom si, Ježišu, Ty pre nás, a akým darom sme si navzájom. O to ťa prosíme v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen.

Požehnanie vianočných darčekov

Zastavme sa a vychutnávajme si krásu nášho vianočného stromčeka a darčekov, ktoré ho obklopujú. (Chvíľa ticha) 

Všetci sme si navzájom darom. Každý z nás je jedinečný a mimoriadny v Jeho očiach. Pripomeňme si, aké dary prináša každý z nás našej rodine. (Pomenujte osobitné dary každého člena rodiny.) 

Bože, ďakujeme ti za všetky požehnania, ktoré si nám dal, najmä za dar tvojho Syna, Ježiša. Prosíme Ťa o požehnanie pre našu rodinu, keď zdieľame svoju lásku jeden k druhému pri darovaní darčekov.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.