Tri spôsoby slávenia Vianoc v rodine, ktoré idú na podstatu

Čo urobiť, aby sa z Vianoc nestali len sviatky darčekov, pečenia medovníkov a zdobenia vianočného stromčeka?

Ako sláviť Vianoce s deťmi?

Vtelenie je dlho pripravovaným momentom v dejinách, kedy sa nebo a zem spojili v osobe dieťaťa. Anjeli zvestujú pastierom „veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“: že to dieťa je Spasiteľ, očakávaný Mesiáš a Pán. Aké veľké tajomstvo! Aký veľký dar lásky pre nás!

Aby sme deťom pomohli hlbšie preniknúť do tohto tajomstva lásky, potrebujeme zamerať pozornosť na to, čo najviac zodpovedá ich záujmu a potrebám. Pred Vianocami spoznávame krajinu Ježišovho narodenia –Izrael, čítame si mesiášske proroctvá, príbeh Zvestovania a Máriinej návštevy u Alžbety, aby sme tak lepšie spoznali pôvod tohto dieťaťa. S deťmi premýšľame: Kto je toto Dieťa? Obyčajné dieťa, ktoré má zároveň tak neobyčajné meno Božského pôvodu –Emanuel!

Najvhodnejším príbehom na vovádzanie detí do tajomstva udalostí Vianoc je časť z druhej kapitoly Lukášovho Evanjelia (Lk 2, 1-20), kde čítame o narodení Ježiša. Deti milujú tento príbeh a žasnú nad kontrastom malých a veľkých udalostí, ktoré sú súčasťou jedných dejín. Čítame o malom bábätku, ktoré vítajú anjeli. Dieťa sa nazýva „Synom Najvyššieho“, „Božím Synom“ a evanjelista ho označuje menom „Pán“. Okolo jasieľ sa točia hviezdy a nebeské mocnosti. Zároveň sa však o ňom vraví: „Nájdete dieťatko zavinuté do plienok.“ Tieto kontrasty nás privádzajú zoči-voči úžasnej skutočnosti, že je to Dieťa – syn ženy, akým je každý jeden z nás, a zároveň Boží Syn!

Dospelý by mal pri rozhovoroch s deťmi pamätať na tento kontrast a viesť ich k tomu, aby si plné úžasu kládli otázku: „Kto je len toto dieťa?“ Takýmto prístupom pomáhame deťom navyknúť si, že biblický text obsahuje niečo, čo je hodné objaviť. Že ho treba čítať do hĺbky a že jeho bohatstvo je nevyčerpateľné. Tak zasadíme do detí dôležité semienka, ktoré pri ďalšom uvažovaní nad Slovom prinesú v budúcnosti úrodu. Spolu s deťmi chceme osláviť narodenie Ježiša – túto veľkú udalosť – a spoznať, že On je darom pre každého.

Požehnanie rodinného betlehema či jasličiek

Náš Štedrý večer môžeme začať upriamením pozornosti detí na podstatu toho, čo slávime. Jednou z možností, ako to urobiť, je slávnosť požehnania betlehema spojená s procesiou slávnostného uloženia Dieťaťa do jasličiek. Do slávenia zapojíme všetkých členov rodiny vrátane najmenších detí.

Zhromaždíme sa na mieste, kde máme uložený betlehem – môže to byť náš modlitebný kútik alebo stôl, ktorý je vyzdobený obrusom liturgickej farby (biela), Svätým Písmom uloženým na vznešenom podstavci, sviecou, kvetmi a betlehemom s prázdnymi jasličkami. Všetko môže prebiehať v prítmí. Jeden z členov rodiny sa prihovorí ostatným a pripomenie, aký sviatok práve slávime – Ježišovo narodenie:

„Aj my chceme oslavovať jeho príchod, a preto si urobíme slávnostnú procesiu so spevom. Každý člen rodiny bude niesť predmet z modlitebného kútika –obrus, sviečku, Sväté písmo, prázdne jasličky, dieťa Ježiša.“

Deťom ukážeme, ako predmety držíme a ako budeme s nimi kráčať (po dvojiciach za sebou). Pozveme všetkých k procesii a počas nej spievame vianočnú pieseň či koledu, ktorú každý pozná. Procesia môže ísť celým domom a skončí pri modlitebnom kútiku alebo stole, kde za spevu koledy uložíme nesené predmety. Posledný člen nesie malého Ježiša, ktorého položí do prázdnych jasieľ. Dbáme na slávnostnú a vznešenú atmosféru. Usadíme sa okolo modlitebného kútika alebo stola a pokračujeme modlitbou požehnania rodinného betlehema.

Modlitbu požehnania rodinného betlehema si môžete stiahnuť z nášho webu. Môžete ju použiť celú alebo si z nej vybrať len niektoré časti. Jej súčasťou je aj čítanie spomenutého evanjelia.

Pokiaľ máte menšie deti, odporúčame sledovať, či už nestratili pozornosť a radšej slávenie rozdeliť na viac častí. Napríklad po procesii môžeme slávnostne prečítať text z evanjelia podľa Lukáša o narodení Ježiša a požehnanie betlehema sláviť na prvý sviatok vianočný ráno.

ako sláviť Vianoce Katechézy Dobrého pastiera

Počas spoločného slávenia sa nikde neponáhľame, nechávame si čas a priestor na meditáciu. Slávnosť ukončíme spievaním kolied a ďakovnou modlitbou. Deťom dáme možnosť, aby mohli niečo povedať Ježišovi buď nahlas alebo vo svojom srdci. Taktiež si môžu malého Ježiša podržať a my im ukážeme, ako to majú urobiť.

Požehnanie darčekov

Aj napriek nášmu poznaniu, že obdobie Vianoc sa zameriava na najväčší dar, aký nám môže byť daný – na dar Ježiša, lásku v rodine a medzi priateľmi si prejavujeme aj darovaním darčekov. Skôr ako rozviažeme mašle a roztrháme baliaci papier, venujme chvíľu modlitbe vďaky za všetky dary, ktoré naša rodina tento rok dostala. Môžeme použiť slová, ktorésú pripravené na stiahnutie z nášho webu.

Slávme po celý čas!

Vianočné obdobie sa nekončí po prvom sviatku vianočnom. Celé sviatky môžeme deti pozývať, aby nakreslili, čo počuli a čo ich zaujalo z čítania z Božieho Slova. Blízko domáceho betlehema im pripravme krabicu s čistými papiermi a pastelkami. Obrázky, ktoré nakreslia, môžu zostať pri betleheme. Kresba predstavuje ovocie ich rozjímania – to, čo v nich z počutého Slova zarezonovalo.

So staršími deťmi sa môžeme vrátiť k textu o narodení Ježiša aj iným spôsobom. Napíšeme na papieriky názvy postáv z príbehu o narodení: Jozef, pastieri, anjel, ovce, atď. Pozveme každého člena rodiny, aby si vytiahol jeden papierik. Znovu prečítame nahlas časti z Písma o narodení Ježiša a návšteve pastierov. Potom každý prerozpráva príbeh vlastnými slovami z pohľadu postavy, ktorú si vytiahol.

ako sláviť Vianoce Katechézy Dobrého pastiera

Prajeme vám, nech vo vašej rodine vládne atmosféra betlehemskej radosti, ktorá je preniknutá pokojnou a tichou, no zároveň velebnou oslavou daru, ktorý Boh pripravil pre každého z nás.

Autor: Mária Dzurillová, Lenka Bene