Darujte deťom skutočnú radosť

Podporte nás!

“Som presvedčená, že žiadne dieťa nikdy nebolo milované toľko, koľko by chcelo a potrebovalo byť. V kontakte s Bohom dieťa zažíva nevyčerpateľnú lásku. Boh, ktorý je láska, a dieťa, ktoré si žiada lásku viac než mlieko svojej matky, sa tak navzájom stretávajú v osobitnom prirodzenom súlade. Pri stretnutí s Bohom má dieťa radosť z naplnenia hlbokej životnej potreby.hovorí Sofia Cavalletti, zakladateľka Katechéz Dobrého pastiera.

V Katechézach Dobrého pastiera vytvárame deťom priestor, v ktorom môžu, spôsobom im vlastným, spoznávať Boha a tak zažiť životodarnú radosť. Viac sa o špecifikách tejto metódy dočítate v sekcii O nás.

Darujte deťom skutočnú radosť, podporte nás modlitbou a finančným príspevkom!

Platba kartou

 

Podporte nás prostredníctvom portálu Ďakujeme.sk

Prevod

Dar pre KDP

IBAN 
SK40 0900 0000 0051 5282 7560

Iné formy pomoci

Pri napĺňaní vízie OZ využívame veľa rôznych služieb týkajúcich sa marketingu, grafiky, IT podpory, komunikačných zručností a projektového manažmentu. Radi prijmeme Vašu pomoc v týchto oblastiach.

2% z daní

Názov (obchodné meno): Átrium Dobrého pastiera
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52065847
Sídlo: Okružná 1025/14, 927 01 Šaľa

Vďaka Vaším modlitbám, darom a podpore môžeme:

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.