Biblické trio

Biblické trio

Biblické trio ponúka možnosť prehĺbenia sa v biblických textoch, ktoré pravidelne čítame a meditujeme s deťmi v átriu. Mnohí z vás si túto metódu už skúsili minulý školský rok. Ide o 7 stretnutí vo vopred dohodnutej a stálej trojici a každé stretnutie sa venuje jednému vopred danému úryvku zo Sv. Písma.

Stretnutie trvá vždy 60 minút, stretáte sa 1x za mesiac online alebo osobne (podľa preferencie) a štruktúra stretnutia je pevne daná tak, že vytvára priestor na modlitbu aj zdieľanie nad vopred danými otázkami, dáva rovnaký časový priestor na vyjadrenie každému a učí nás hovoriť podstatu (lebo máme vyhradený čas), aktívne počúvať a oceňovať to, čo nás oslovilo v zdieľaní iných.

V triu sú si všetci rovnocenní, každý je pozvaný ísť do takej osobnej hĺbky zdieľania sa, aká mu je príjemná, blízka a osožná.

Biblicke trio   KDP
KDP

Pred stretnutím potrebujete individuálny čas na prípravu – čítanie úryvku zo Sv. Písma a stručné poznamenanie si vlastných myšlienok a odpovedí na dané otázky – o nich sa potom zdieľate v triu.
K triu potrebujete: zošit, pero a Sv. Písmo.

Viac o metóde si povieme a aj si vyskúšame prácu v triu na spoločnom úvodnom stretnutí, ktoré bude online a bude trvať cca 90 minút. Pozvánka príde tým, ktorí sa na trio prihlásia. Úvodné stretnutie bude v termíne, ktorý bude vyhovovať najväčšiemu počtu prihlásených (možnosť vybrať si je v prihláške).

Nie je nutné, aby ste mali trojicu, radi vás s niekým spojíme.
Pred začatím programu je nutné zúčastniť sa úvodného spoločného stretnutia (90 min), kde bude predstavená metóda biblického tria a krátko si ju každý vyskúša vo svojej trojici.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára najneskôr do 2.11.2022  (https://forms.gle/72XxCamXZiBMB5rp9 – alebo nižšie) 

Ak vám táto forma formácie prináša niečo dobré, budeme vďační za vašu finančnú podporu našej práce a námahy.
Číslo účtu OZ: SK4009000000005152827560

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.