Permanentná formácia

Permanentná formácia

Okrem certifikovaných kurzov Katechéz Dobrého pastiera by sme vám radi poskytli ďalšie vzdelávania sa v metóde KDP. Preto aj v školkom roku 2022/23 prichádzame s ponukou formácie a vzdelávania, ktorá je rozšírená o viacero možností, tak, aby si každý mohol vybrať, čo mu momentálne najlepšie vyhovuje.

Ponúkame aj možnosti duchovnej formácie, ktorá je inšpirovaná metódou KDP (biblické trio a modlitbová sieť). Viac informácií nájdete nižšie.

Formačné skupinky

Formačné skupinky sa stretávajú online. Na stretnutí je prítomných 10 ľudí a moderátor. Naplánovaných je päť stretnutí v trvaní 2 hodín. Obsah stretnutí je zameraný na tématické okruhy roka v átriu štúdiom metodických listov a publikácií KDP.

Stretnutia sú určené iba pre účastníkov a absolventov cetifikovaných formačných kurzoch KDP.
Otvárame skupinky pre nových záujemcov i pre tých, ktorí sa zúčastňovali formačných skupiniek minulý školský rok.

Formačné trio

Formačné triá prebiehajú v dôvernej atmosfére troch ľudí podľa stanovenej štruktúry. Stretnutia môžu prebiehať osobne alebo online.

Dokopy sa za školský rok uskutočnia 4 stretnutia.
Obsahom sú vybrané témy z KDP a osvojovanie si montessori a KDP prístupu k dieťaťu.

Prihlasovanie je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí sú absolventami kurzov alebo iného vzdelávania v KDP.

Webináre

Online prednášky na vybrané témy s možnosťou klásť otázky v priebehu stretnutia.
Pripravujeme webináre, ktoré budú rozoberať témy súvisiace so stretnutami v átriu.

Prvý webinár sa uskutoční 17.10.2022 o 19:00 na tému Slávenia v átriu.

Zúčastniť sa môžu všetci členovia KDP komunity.

 

Víkend vyrábania materiálu


Pre účastníkov a absolventov certifikovaného formačného kurzu KDP pripravujeme víkend, počas ktorého bude možnosť stretnúť sa pri práci rúk – výrobe materiálu.

Bude to ideálny čas na dokončenie materiálu, do ktorého výroby ste sa pustili počas kurzu a tiež konzultáciu.

Viac informácií a presný termín vám prinesieme v dostatočnom predstihu.

Biblické trio

Biblické trio ponúka možnosť prehĺbenia sa v biblických textoch, ktoré pravidelne čítame a meditujeme s deťmi v átriu. Ide o 7 stretnutí vo vopred dohodnutej a stálej trojici a každé stretnutie sa venuje jednému vopred danému úryvku zo Sv. Písma.

Prihlasovanie je otvorené pre všetkých členov KDP komunity.

Modlitbová sieť


Celoročná iniciatíva, v ktorej sa zapojení členovia modlia za seba navzájom a za svoje úmysly.
Vytvárame sieť, kde sa za každého jednotlivca modlí iný jednotlivec.

Zapojiť sa môžu všetky členovia KDP komunity.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.