Materiály

1. úroveň – deti vo veku od 3 do 6 rokov

2. úroveň – deti vo veku od 6 do 9 rokov

Prístup k materiálom je zabezpečený heslom.
Heslo je poskytnuté účastníkom kurzov KDP na požiadanie na adrese info@katechezydp.sk
Do žiadosti prosím uveďte mesto, rok a úroveň absolvovaného kurzu.