Kurzy

Certifikované kurzy Katechéz Dobrého pastiera

Certifikovaný kurz pre každú úroveň podľa pravidiel Medzinárodnej rady KDP (Consiglia) trvá 120 hodín a štandardne býva rozdelený do dvoch častí – dvoch týždňov s približne ročným odstupom.

Počas kurzu sa striedajú teoretické bloky venované jednotlivým témam Katechéz Dobrého pastiera, montessori metóde a ich vieroučnému kontextu s prezentáciami konkrétnych katechéz, časom pre písanie metodických listov a výrobu materiálu. Na kurze sa pracuje aj s dielami zakladateliek Katechéz Dobrého pastiera, ktoré si v slovenčine môžete objednať v našom internetovnom obchode alebo zakúpiť priamo na kurze. 

Cena každej časti kurzu je 200 Eur a zahŕňa honorár lektorky, jej cestovné a ubytovacie výdavky, prenájom priestoru, kávové prestávky, materiálové a organizačné zabezpečenie kurzu.
V prípade, že financie by boli jediná prekážka Vašej účasti na kurze, prosím ozvite sa nám a spoločne nájdeme riešenie.

Termíny kurzov na rok 2023

1. úroveň, 2. časť  len pre tých, ktorí absolvovali 1. časť;  termíny: 16.-18.6. a 23.-25.6.2023 a 27.6.-2.7.2023

2. úroveň, 1. časť len pre tých, ktorí už získali certifikát z kurzu 1. úroveň; termín: 5.-10.6.2023

 V roku 2023 neotvárame kurzy 1. úrovne pre nových záujemcov z kapacitných dôvodov. Kurzy pre nových záujemcov budú v roku 2024.

Ak máte záujem o certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera a chcete byť do budúcnosti prednostne informovaný o spustení oficiálneho prihlasovania, prosím, vyplňte náš kontaktný formulár.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@katechezydp.sk.

Kurz KDP

Pokiaľ sa prihlasujete na kurz s cieľom otvoriť si nové átrium, je potrebné, aby ste rešpektovali nasledovné pravidlá:

  • Keďže systematická práca v átriu si vyžaduje tím (čas, podporu, vzdelanie, duchovný život), podmienkou pre založenie nového átria je, aby sa kurzu zúčastnili aspoň dvaja ľudia, ktorí budú spolu viesť átrium a k tomu mali minimálne jedného ďalšieho človeka, ktorý bude pomáhať s materiálom a priestorom (nemusí byť na kurze).
  • Počas roka medzi prvou a druhou časťou certifikovaného kurzu odporúčame neotvárať nové átrium, ale ak je to možné, chodiť asistovať do existujúceho (po dohode s OZ Átrium Dobrého pastiera).
  • Pri otvorení nového átria je potrebné počítať s dohodnutým počtom hodín pozorovania v už existujúcom átriu a montessori škôlke a škole a ďalšou dobrovoľnou formáciou, ktorú zabezpečuje OZ Átrium Dobrého pastiera prevažne online formou počas približne prvých troch rokov fungovania nového átria.
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.