Kurzy

Kurzy


Kurzy sú určené pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom.


Kurz v Bratislave pre vek 3 – 6

  1. časť: 5. – 6. október
  2. časť: 9. – 10. november

Formačné skupinky


Formačné skupinky sú pravidelné stretnutia vedúcich átrií, tých, čo plánujú založiť átrium a tých, čo realizujú KDP doma so svojimi deťmi. Na stretnutí si vždy prejdeme jeden tematický celok a pozdieľame sa o našich radostiach a starostiach v našej službe.

Stretávame sa v átriu na Trnávke:
Centrum Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava
Vstupné: 1 euro.
Formačné skupinky sa realizujú s podporou Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy a vedie ich Katarína Brezová.
O Vašej účasti nás prosím informujte na e-mail: info@katechezydp.sk


Bratislava 30.9.2019

Čas: 17:30 - 20:00