Kurzy

Certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera pre 1. úroveň (3-6)

Certifikovaný kurz pre každú úroveň podľa pravidiel Medzinárodnej rady KDP (Consiglia) trvá 120 hodín a štandardne býva rozdelený do dvoch častí – dvoch týždňov s približne ročným odstupom.

Počas kurzu sa striedajú teoretické bloky venované montessori metóde, jednotlivým témam Katechéz Dobrého pastiera a ich vieroučnému kontextu s prezentáciami konkrétnych katechéz, časom pre písanie metodických listov a výrobu materiálu. Na kurze sa pracuje aj s dielami zakladateliek Katechéz Dobrého pastiera, ktoré si v slovenčine môžete objednať v našom internetovnom obchode alebo zakúpiť priamo na kurze.

Pokiaľ sa prihlasujete na kurz s cieľom otvoriť si nové átrium, je potrebné, aby ste rešpektovali nasledovné pravidlá:

  • Keďže systematická práca v átriu si vyžaduje tím (čas, podporu, vzdelanie, duchovný život), podmienkou pre založenie nového átria je, aby sa kurzu zúčastnili aspoň dvaja ľudia, ktorí budú spolu viesť átrium a k tomu mali minimálne jedného ďalšieho človeka, ktorý bude pomáhať s materiálom a priestorom (nemusí byť na kurze).
  • Počas roka medzi prvou a druhou časťou certifikovaného kurzu odporúčame neotvárať nové átrium, ale ak je to možné, chodiť asistovať do existujúceho (po dohode s OZ Átrium Dobrého pastiera).
  • Pri otvorení nového átria je potrebné počítať s dohodnutým počtom hodín pozorovania v už existujúcom átriu a montessori škôlke a škole a ďalšou dobrovoľnou formáciou, ktorú zabezpečuje OZ Átrium Dobrého pastiera prevažne online formou počas približne prvých troch rokov fungovania nového átria.

Najbližšie termíny pre certifikovaný kurz:

Druhé časti certifikovaných kurzov pre 1. úroveň (3-6 rokov) sa budú konať začiatkom júna 2022. O konkrétnych termínoch budú informovaní účastnici prvých častí.

Prvá časť certifikovaného kurzu pre 1. úroveň (3-6 rokov) sa uskutoční 27.6. – 2.7.2022. Druhú časť plánujeme na leto v roku 2023.

Prihlásenie je na celý certifikovaný kurz, ktorý sa teda začne jún 2022 a podľa plánu by sa mal ukončiť v lete 2023, odovzdávaním medzinárodného certifikátu o absolvovaní kurzu.

Prvá časť certifikovaného kurzu sa uskutoční  nasledovne:

  • 27.6.-2.7.2022 

Prihlásenie: prihlasovanie spustíme v máji 2022. Ak máte záujem dozvedieť sa o kurze medzi prvými, prosím dajte nám o sebe vedieť e-mailom na kurzy@katechezydp.sk

Miesto: Piešťany, Exercičný dom jezuitov

Cena 1. časti certifikovaného kurzu: 200 €

Lektorka:
Claudia Margarita Schmitt, ktorá je členkou americkej národnej asociácie KDP (CGS USA). Claudia má tridsaťročné skúsenosti s prácou s deťmi v átriách, ako aj s vedením kurzov pre dospelých. Sama strávila osem rokov v Ríme, kde spolu so Sofiou Cavalletti a Giannou Gobbi a pracovala v ich átriu.

Jazyk:
Kurzy budú v angličtine a budú konsekutívne tlmočené do slovenčiny.

Harmonogram dňa:
Kurz zvyčajne začína o 8.00 a končí okolo 17.30, jeho súčasťou je sv. omša na obed, písanie metodických listov k prezentovaným katechézam, ich kontrola lektorkou a po 17.30 výroba materiálu.

Ubytovanie a strava:
V exercičnom dome je možné rezervovať si ubytovanie v jednoposteľových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Strava bude zabezečená formou plnej penzie.

Deti:
Kurz je dosť náročný na pozornosť a aj vnútorné prežívanie, keďže okrem teoretických poznatkov je cieľom prehĺbiť sa a vnútorne si prežiť prezentované katechézy, preto nie je možné, aby ste sa ho zúčastnili spolu s deťmi. Akceptované sú len malé bábätká, ktoré nenarúšajú prednášky a prezentácie. Pokiaľ by ste chceli pricestovať s deťmi, ktoré vám niekto bude strážiť počas kurzu mimo prednáškovej miestnosti, je to možné, len nám o tom dajte dopredu vedieť.

Kapacita jedného kurzu je 30 účastníkov. 

Kurzy sa uskutočnia, len ak to budú protipandemické opatrenia dovoľovať. Veľmi však dúfame, že v júni bude situácia priaznivá.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností prosím kontaktujte Lenku Bene mailom na: lenka@katechezydp.sk alebo telefonicky: 0907645173.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.