História KDP


Zakladateľkami Katechéz Dobrého sú talianky Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi, ktoré otvorili prvé átrium v Ríme v roku 1954.

Sofia Cavalletti pôsobila na univerzitnej pôde ako odborníčka na Sväté písmo a hebrejský jazyk. V tom čase ju Adele Costa Gnocchi, spolupracovníčka Márie Montessori, požiadala, aby vyučovala náboženstvo deti na ich škole.

Sofia o tejto skúsenosti píše:

“Nikdy som si nemyslela, že katechézy pre deti sa stanú prácou môjho života, až do chvíle, kým som nevidela oči dieťaťa plné sĺz. Stalo sa to po tom, čo som mala stretnutie s tromi alebo štyrmi deťmi. Stretnutie, ktoré som predpokladala, že bude pokračovať niekoľkými ďalšími stretnutiami a potom sa už nebude opakovať. Paolo, ktorý so mnou strávil dve hodiny čítaním opisu stvorenia z knihy Genezis, na konci stretnutia nechcel odísť. Bola som užasnutá a pýtala som sa sama seba: “Prečo Paolo nechcel odísť? Čo také sme robili?” Jeho matka mi predtým povedala, že sa mu nechcelo prísť.”

Sofia nemala žiadne očakávania, čo sa stane, keď pracovala s Paolom, ale bola užasnutá, že Paolo reagoval s takou hlbokou radosťou. Možno 

práve jej znalosť Písma jej umožnila hovoriť o Bohu spôsobom, ktorý otváral srdcia detí a rozžiaroval im tváre. Od jej zážitku s Paolom sa práve pozorovanie detí stalo merítkom toho, či to, čo deťom predostiera vystihuje podstatu vo svojej jednoduchosti, po ktorej deti tak túžia.

“Samotné dieťa nám bude učiteľom, ak vieme, ako ho pozorovať.” – hovorí Sofia Cavalletti.

V Paolovi ako aj v desiatkach ďalších deťoch odvtedy videla, že “spôsob, akým sú deti v Božej prítomnosti je jedinečný pre detský vek a je darom pre dospelého, ktorý sa zastaví na dosť dlho, aby si to všimol.”


Po tejto skúsenosti s Paolom, začala Sofia spolupracovať s Giannou Gobbi. Gianna bola skúsená učiteľka, ktorá bola vyškolená priamo Máriou Montessori, ktorej robila asistentku. Sofia Cavalletti sa nikdy nestretla s Máriou Montessori (ktorá zomrela v roku 1952), ale cez vedenie Gianny Gobbi sa naučila princípy montessori pedagogiky. Cavalletti tvrdí, že Paolo bol impulzom, ktorý nasmeroval jej aj Giannin život.

Cavalletti a Gobbi sa stretávali s narastajúcim počtom detí, skúšali rôzne témy a skúšali vytvárať materiály podľa princípov pedagogiky Márie Montessori. Najskôr prebiehali tieto stretnutia v malej triede na škole Costa Gnocchi. Tento priestor sa však zdal neadekvátnym, keďže viac a viac detí prichádzalo na katechézy. Tieto dve ženy sa rozhodli, že presťahujú katechézy do Sofiinho rodného domu. Tri izby prestavali na átriá, každé venované jednému stupňu podľa veku: 3 – 6, 6 – 9, 9 – 12, aby vytvorili priestor na učenie detí Sväté písmo a liturgiu.

Sofia študovala vývojových teoretikov ako Erika Eriksona a Jeana Piageta, ale jej pozornosť stále smerovala najviac ku pedagogickým princípom Márie Montessori. Princípy ako napríklad, schopnosť detí hlbokej sústredenosti (polarizovaná pozornosť), láska k poriadku a tichu, záľuba v práci, pohyb v učení, radosť z objavovania, samostatnosť a vnútorná motivácia.

Cavalletti vraví, že spolu s Giannou urobili veľa chýb a množstvo materiálov, ktoré vytvorili, museli vyhodiť. Bol to dlhoročný proces hľadania podstatných tém a prvkov, ktoré by vystihovali duchovné potreby detí. Len tie materiály boli ponechané, ktoré u detí vzbudzovali veľký záujem a hlbokú radosť. Sofia s Giannou hľadali tie najpodstatnejšie a najjednoduchšie materiály, ktoré by podporili vlastnú prácu detí, aby deti boli schopné poňať posolstvo z Písma alebo liturgie. Preto všetko, čo nebolo podstatné, bolo z átria vyhodené. Ich neutíchajúcou túžbou bolo “poznať, milovať a slúžiť dieťaťu, zvlášť v jeho vzťahu s Bohom.”


Po vytvorení základných prvkov pre prezentácie jednotlivých katechéz sa tento obsah nemenil – dokonca ani po 50 rokov. 

Je to preto, lebo témy Svätého písma sú stále tie isté a posolstvo Cirkvi tiež. Nie je preto potreba ich obmieňať. Skúsenosť ukazuje, že materiály na katechézy, tak ako ich pripravili autorky, sú pre deti stále pútavé a vedú ich ku podstate. Katechézy majú vnútornú štruktúru od 3 – 12 rokov, témy sa špirálovitou formou opakujú, prehlbujú a nadväzujú na seba.

Vášeň Sofie Cavalletti pre toto dielo pramení z jej lásky k biblickým textom a z radosti, ktorú jej dáva čas strávený s deťmi a možnosť učiť sa od nich. Roky, ktoré strávila prácou na diele Katechéz Dobrého pastiera jej ukázali, že deti majú s Bohom tajomný vzťah, ktorý prežívajú s veľkou vážnosťou a plnosťou a ktorý ich napĺňa hlbokou vnútornou radosťou.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?

Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.