Formačné skupinky

Formačná skupinka

Ide o 5 online formačných stretnutí v skupinkách, ktoré budú prebiehať od novembra 2022 do konca mája 2023. 
Čas trvania jedného stretnutia sú 2 hodiny. V jednej skupinke je miesto pre 10 účastníkov.

Počas vopred naplánovaných stretnutí sa spoločne študujú vopred pripravené otázky z kapitol z publikácií KDP a iných doplnkových textov, vopred určené metodické listy ku katechézam z certifikovaných kurzov podľa súčasného liturgického obdobia. Taktiež je vyhradený priestor na praktické otázky, zdieľanie sa a spoločnú modlitbu. Pre účasť v skupinke je nutná osobná domáca príprava a aktívna účasť počas stretnutia. Minuloroční absolventi online formačných skupiniek sú pozvaní do skupinky pre 1. úroveň 2. časť. Do tej istej skupinky (1. úroveň 2. časť) sú pozvaní aj tí, ktorí minuloročnú formáciu neabsolvovali, ale majú absolvovanú 2. časť kurzu 1. úrovne. 

Poplatok za jedno stretnutie sú 3€. Platbu bude potrebné uhradiť vopred za všetkých 5 stretnutí = 15€. Viac info po prihlásení. Ak by mala byť cena prekážkou, prosím, ozvite sa nám.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára najneskôr do 2.10.2022: https://forms.gle/ABmiAgD1undkdigP9

Formačné skupinky sú určené pre všetkých absolventov certifikovaných kurzov KDP a je možné si vybrať z nasledovných možností:

  • pre nových záujemcov, ktorí absolvovali aspoň 1. časť certifikovaného kurzu 1. úrovne (3-6)
  • pre záujemcov, ktorí už absolvovali 2. časť certifikovaného kurzu 1. úrovne (3-6)
  • pre záujemcov, ktorí už absolvovali 1. časť certifikovaného kurzu 2. úrovne (6-9)
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.