Formácia

Kurzy


Kurzy sú určené pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom.


Kurz v Prešove pre vek 6 – 9

  1. časť: 16. – 17. marec 2019 (sobota a nedeľa)
  2. časť: 6. – 7. apríl 2019 (sobota a nedeľa)

Kurz v Prešove pre vek 6 – 9

organizujú lektorky KDP z Českej republiky

1. časť: 26 – 28. apríl 2019 (piatok – nedeľa)
2. časť: 17 – 19. máj 2019 (piatok – nedeľa)

Kurz v Bratislave pre vek 6 – 9

  1. časť: 18. – 19. máj 2019 (sobota a nedeľa)
  2. časť: 15. – 16. jún 2019 (sobota a nedeľa)

Kurz v Prievidzi pre vek 3 – 6

  1. časť: 20. – 21. júl 2019 (sobota a nedeľa)
  2. časť: 10. – 11. august 2019 (sobota a nedeľa)

Letný kurz v Olomouci

Liturgická výchova v katechéze
22. – 26. júl 2019

Formačné skupinky


Formačné skupinky sú pravidelné stretnutia vedúcich átrií, tých, čo plánujú založiť átrium a tých, čo realizujú KDP doma so svojimi deťmi. Na stretnutí si vždy prejdeme jeden tematický celok a pozdieľame sa o našich radostiach a starostiach v našej službe.

Stretávame sa v átriu na Trnávke:
Centrum Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava
Vstupné: 1 euro.
Formačné skupinky sa realizujú s podporou Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy a vedie ich Katarína Kostyálová.
O Vašej účasti nás prosím informujte na e-mail: info@katechezydp.sk


3. 4. 2019

Čas: 17:00 - 19:00

Téma: podobenstvá o Božom kráľovstve
Level 1

15. 4. 2019

Čas: 17:45 - 19:45

Téma: podobenstvá a maximy
Level 2

13. 5. 2019

Čas: 17:45 - 19:45

Téma: Dejiny Božieho kráľovstva: La fettucia, modrý pás, pás darov
Level 2

22. 5. 2019

Čas: 17:00 - 19:00

Téma: podobenstvo o Dobrom pastierovi
Level 1 & Level 2