Často kladené otázky


Čo znamená slovo átrium?

Slovo átrium znamená „predsieň pred vstupom do chrámu”, no pre nás je to pomenovaním špeciálne zariadeného priestoru, kde prebiehajú KDP. Je to miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu so špeciálne pripraveným katechetickým materiálom.


Kedy vzniklo prvé átrium?

Prvé átrium otvorili Sofia Cavalletti a Gianna Gobii v roku 1954 v Ríme. Viac o histórii KDP


Je program KDP schválený Katolíckou Cirkvou?

Átrium v Ríme navštívil pápež Ján Pavol II, ktorý mu dal svoje požehnanie. Tento program zaradili do svojej formácie aj sestry Matky Terezy (misionárky lásky) ktoré otvárajú átriá pre chudobné deti na celom svete, napríklad aj v Bratislave. Viacerým publikáciám od autoriek programu KDP bol udelený imprimatur talianskych biskupov. Tento program podporuje aj Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy ako aj katechetický úrad Spišskej diecézy.


Môžu byť KDP súčasťou školského vyučovania?

Program KDP si vyžaduje pripravené prostredie – átrium v ktorom majú deti slobodný prístup k materiálom, čo bežné školy neposkytujú. Kým školská hodina trvá 45 min., stretnutie v átriu by malo trvať min. 90 minút, aby mali deti čas zahĺbiť sa do činnosti. Avšak prvky KDP sa dajú integrovať do školského vyučovania. Katolícke školy by si tiež mohli vytvoriť školské átrium, v ktorom by sa realizovalo vyučovanie náboženstva, tak ako to funguje aj na niektorých zahraničných katolíckych školách.


Môžem využívať KDP aj v domácom prostredí so svojimi deťmi?

Áno, prvky z KDP môžete určite využiť aj v domácom prostredí. Je dôležité, aby deti rozlíšili katechetický materiál od bežných hračiek, preto Vám odporúčame mať katechetický materiál uložený na iných poličkách ako sú hračky.


Sú KDP len katolícke alebo môžu byť využité aj v iných denomináciách?

Program KDP stojí na 2 pilieroch: Biblia a liturgia. Biblické katechézy môžu byť využité aj v iných kresťanských spoločenstvách. Katechézy o liturgii svätej omši sú vypracované pre slávenie svätej omše v Katolíckej cirkvi. Avšak princípy KDP sa dajú aplikovať aj pre iné kresťanské denominácie.


Sú nejaké átriá v gréckokatolíckych farnostiach?

Na Slovensku zatiaľ nie. V zahraničí áno. Ak by ste sa chceli pridať do tímu, ktorý v súčasnosti na Slovensku pripravuje verziu KDP pre gréckokatolícku liturgiu, ozvite sa nám na info@katechezydp.sk


Čo mám robiť, keď chcem založiť átrium?

Pre oboznámenie sa s programom je nevyhnutné absolvovať kurz, na ktorom sa dozviete základné teologické a pedagogické princípy KDP, zoznámite sa s materiálom a naučíte sa, ako viesť katechézy. Aktuálne kurzy na Slovensku môžete sledovať v sekcii KURZY. Taktiež je dôležitá spolupráca s miestnou farnosťou. Na založenie átria sú tiež dôležité priestory, financie na nákup katechetického materiálu, chuť vlastnoručne sa zapojiť do výroby materiálu a veľa nadšenia 🙂 Ak sa chystáte založiť átrium, napíšte nám na info@katechezydp.sk, chceme o Vás vedieť a pomáhať Vám.


Koľko stojí materiál do átria?

Záleží to od viacerých faktorov, napríklad či si kupujete nábytok, alebo máte vlastný (poličky, detské stoly, stoličky). Taktiež záleží, či si katechetický materiál vyrábate svojpomocne, alebo si ho objednáte z e-shopu. Náš hrubý odhad je, že s nábytkom by zariadenie átria mohlo stáť okolo 700 eur, bez nábytku okolo 300-400 eur.


Existuje obchod, kde sa dá kúpiť materiál na KDP?

Materiál si môžete kúpiť online na portáli zastolom.sk
Nie všetko sa však dá kúpiť, niektoré veci si musíte vlastnoručne vyrobiť. Sofia Cavalletti (jedna zo zakladateliek KDP) si želala, aby si katechétky vyrábali materiál do átria samé. Vlastná výroba materiálu nás vedie ku zastaveniu sa, sústredenosti, integrácii rúk a mysle. Tak ako u detí, aj pre nás sa práca stáva modlitbou.


Platia rodičia za to, že ich deti chodia do átria?

Záleží to od konkrétneho átria. Zariadiť átrium si vyžaduje pomerne veľkú finančnú investíciu, desiatky hodín práce, neustále vzdelávanie sa a pripravovanie sa na katechézy. Každé átrium funguje autonómne a nastavuje si vlastný systém financovania. Niektoré átriá fungujú na dobrovoľných príspevkoch, v iných sa cena pohybuje od 3 – 5 eur za stretnutie.


Pre aký vek sú určené KDP?

Program KDP je vypracovaný pre vek 3 – 12 rokov a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách: 3 – 6, 6 – 9, 9 – 12. V súčasnosti sa však v zahraničí skúša využitie KDP aj pre deti mladšie ako 3 roky a v niektorých farnostiach sa využívajú prvky KDP pri príprave na sviatosť birmovania alebo ako súčasť katechumenátnej prípravy.


V ktorých krajinách sú rozšírené KDP?

Program KDP je rozšírený na celom svete. Na poslednom stretnutí Medzinárodnej rady KDP (International Counsil CGS, Consiglio) zaznamenali 65 krajín, v ktorých sa realizuje program KDP.
Zahraničné stránky:
www.katechezedobrehopastyre.cz
www.sites.google.com/site/catechesibuonpastore
www.cgsusa.org
www.cgsuk.org
www.cgsaust.org.au
www.katechesedesgutenhirten.de
www.katechezadobregopasterza.pl

Chcete dostávať novinky z Katechéz?

Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.