Čo sú Katechézy?


Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept katechézy detí rozpracovaný pre vek od 3 – 12 rokov.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenej miestnosti, ktorú nazývame átrium. Slovo “átrium” znamená predsieň do kostola, miesto, ktoré má vovádzať do posvätna. Átrium, v ktorom prebiehajú katechézy, je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe.


Program KDP je rozdelený na 3 stupne a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách. Podľa jednotlivých stupňov sa mení aj zariadenie a materiály používané v átriu.

  1. stupeň – deti vo veku od 3 do 6 rokov
  2. stupeň – deti vo veku od 6 – 9 rokov
  3. stupeň – deti vo veku od 9 – 12 rokov


KDP vychádza z dvoch prameňov: Biblia a liturgia.

Od najmladšieho veku sa deti učia meditovať nad Svätým písmom veku primeraným spôsobom, či už cez prácu s drevenými figúrkami a domčekmi alebo cez prepisovanie citátov kaligrafickým písmom. Veľa pozornosti je venovanej liturgii svätej omši. Deti sa zoznamujú so zdrobneninami liturgických predmetov, s liturgickými farbami, gestami, ktoré robí kňaz i ľudia počas sv. omše a to všetkom s cieľom aktívnej účasti na liturgii.

KDP vychádza z toho, že dieťa sa už rodí vo vzťahu s Bohom a dospelý mu len dáva nástroje ako ten vzťah ďalej budovať. Katechéta je sprostredkovateľ vzťahu, “nehodný služobník”, ktorý v átriu počúva Boží hlas spolu s deťmi, zasieva semienko a necháva ho rásť.

Katechézy sú silno kerygmatické. Ohlasujú radostnú zvesť o Božej bezpodmienečnej láske k človeku, o tajomstve Božieho vtelenia a vykúpenia.
Autorky KDP Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi zdôrazňovali, že kľúčový vek pre katechézu je do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu – milujúcom Dobrom pastierovi, alebo o prísnom sudcovi. Preto je kľúčovou témou podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom.


Viac o tomto programe si môžete prečítať v práci od študenta teológie Janka Štofku – Princípy a východiská Katechéz Dobrého pastiera.

Chcete dostávať novinky z Katechéz?

Chcem darovať

Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.