Blog

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá Pri Poslednej večeri Ježiš predpovedal udalosti nasledujúcich dní, keď dal svoj život za svoje ovce, slávne zmŕtvychvstal, a tak zvíťazil nad smrťou. Tento veľký dar nového života v Ňom dostávame v krste a vzrastá v nás prijímaním Eucharistie. Eucharistia je najväčší dar, je to neustála prítomnosť zmŕtvychvstalého Dobrého pastiera uprostred jeho stáda. Sme pozvaní tento veľký dar rozpoznať, prijať ho, tešiť sa z neho, a potom naň odpovedať v láske a radosti.  V…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo Ježiš ako Dobrý pastier nás všetkých volá v konkrétnom čase na konkrétne miesto – na stretnutie s ním samým v Eucharistii. Vo sv. omši nás živí svojím Slovom a svojím Telom, a tak nám pomáha rásť v svätosti. V predchádzajúcom blogu sme sa venovali základnému prístupu k svätej omši ako ku sviatosti daru, ktorý nám dáva Otec cez osobu svojho Syna a zároveň daru, ktorým sa človek snaží odpovedať Otcovi. Svätá omša…

Čítať článok

„Zastaviť sa, spomaliť, venovať čas a byť tu jeden pre druhého“

„Zastaviť sa, spomaliť, venovať čas a byť tu jeden pre druhého“ alebo zdieľanie z certifikovaného kurzu v Žiline Začiatkom roku 2020 sme v spolupráci so Školským úradom Žilinskej diecézy spustili projekt, ktorý má priniesť dielo Katechéz Dobrého pastiera do cirkevných škôlok a škôl v celej diecéze. V rámci projektu sme v lete 2020 organizovali prvú časť certifikovaného kurzu pre zamestnancov týchto škôlok a škôl. Bol to pre nás veľmi vzácny čas. O tom, čo sme tam zažili sa s nami podelila účastníčka…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (1) – Dobrý pastier

Svätá omša je veľmi bohatá skúsenosť, preto malé dieťa potrebujeme upriamiť na podstatu, ktorá zodpovedá jeho potrebám a dokáže ju pochopiť už aj v ranom detstve. V predchádzajúcich blogoch sme sa venovali rozvíjaniu detskej spirituality v oblasti modlitby. Katechézy Dobrého pastiera stoja na dvoch pilieroch: Biblii a liturgii. Biblii sme sa už venovali. Teraz by sme vás radi zoznámili s prístupom k liturgii. Sme presvedčené, že základné princípy Katechéz Dobrého pastiera, ktoré pomáhajú dieťaťu preniknúť do tajomstva liturgie, čiže svätej omše, sa dajú použiť…

Čítať článok

Zamyslenie – Modlitba sv. Františka z Assisi

Modlitba sv. Františka z Assisi Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.