Blog

Spoznajme v betlehemskom Dieťati Boha

Spoznajme v betlehemskom Dieťati Boha „Bol čas, kedy som nepoznala slovo advent – čas upratovania, Deda mráza, snehu, vločiek, striebornej a zlate nedele. Bol čas, ktorý bol preplnený dobrými skutkami a „ozdobovaním“ stromčeka. Čas, kedy som sa nechala viesť obdobím adventu. Prišiel čas, kedy som hľadala a objavovala advent a jeho zmysel pre seba. Posledné roky hľadám a objavujem advent v rodine – pre malých i veľkých. Som vďačná, že sa v tento čas chceme všetci doma „ladiť“ na čas…

Čítať článok

Očakávanie Vianoc spolu s deťmi

Očakávanie Vianoc spolu s deťmi Advent je obdobie, ktoré nám dáva príležitosť upriamiť naše deti aj nás samých na prežitie času očakávania naplneného radosťou z príchodu “výnimočného Dieťaťa” a žasnutím nad Ním ako Darom. Tento Dar nám dáva Otec bez ohľadu na naše zásluhy.  Často sa stáva, že o udalostiach z Ježišovho detstva hovoríme s deťmi akoby to boli pekné rozprávky. Používame zdrobneniny a udalosti počnúc zvestovaním zjednodušujeme alebo sa zameriavame na detaily namiesto podstaty, pretože predpokladáme, že podstata je…

Čítať článok

Moja cesta s Katechézami Dobrého pastiera

Moja cesta s Katechézami Dobrého pastiera S Katechézami Dobrého pastiera  (KDP) som sa prvý krát stretla v roku 2017. Prijala som pozvanie zúčastniť sa seminára o KDP, ktorý viedla Katka Kostyálová. V pamäti mi utkvel ten nezabudnuteľný pohľad, keď sa otvorili dvere knižnice v jezuitskom kláštore (kaštieli) v Ivanke pri Dunaji, za ktorými sa skrýval svet posvätna, „malý kostol“, detský svet inšpirovaný Bibliou a liturgiou, jednoducho átrium. Z toho miesta sa mi odchádzalo veľmi ťažko.  Vedela som, že dochádzať sem s deťmi  bude nereálne. Ako deti rástli, mala…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá Pri Poslednej večeri Ježiš predpovedal udalosti nasledujúcich dní, keď dal svoj život za svoje ovce, slávne zmŕtvychvstal, a tak zvíťazil nad smrťou. Tento veľký dar nového života v Ňom dostávame v krste a vzrastá v nás prijímaním Eucharistie. Eucharistia je najväčší dar, je to neustála prítomnosť zmŕtvychvstalého Dobrého pastiera uprostred jeho stáda. Sme pozvaní tento veľký dar rozpoznať, prijať ho, tešiť sa z neho, a potom naň odpovedať v láske a radosti.  V…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo Ježiš ako Dobrý pastier nás všetkých volá v konkrétnom čase na konkrétne miesto – na stretnutie s ním samým v Eucharistii. Vo sv. omši nás živí svojím Slovom a svojím Telom, a tak nám pomáha rásť v svätosti. V predchádzajúcom blogu sme sa venovali základnému prístupu k svätej omši ako ku sviatosti daru, ktorý nám dáva Otec cez osobu svojho Syna a zároveň daru, ktorým sa človek snaží odpovedať Otcovi. Svätá omša…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.