Blog

Moja cesta s Katechézami Dobrého pastiera

Moja cesta s Katechézami Dobrého pastiera S Katechézami Dobrého pastiera  (KDP) som sa prvý krát stretla v roku 2017. Prijala som pozvanie zúčastniť sa seminára o KDP, ktorý viedla Katka Kostyálová. V pamäti mi utkvel ten nezabudnuteľný pohľad, keď sa otvorili dvere knižnice v jezuitskom kláštore (kaštieli) v Ivanke pri Dunaji, za ktorými sa skrýval svet posvätna, „malý kostol“, detský svet inšpirovaný Bibliou a liturgiou, jednoducho átrium. Z toho miesta sa mi odchádzalo veľmi ťažko.  Vedela som, že dochádzať sem s deťmi  bude nereálne. Ako deti rástli, mala…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá Pri Poslednej večeri Ježiš predpovedal udalosti nasledujúcich dní, keď dal svoj život za svoje ovce, slávne zmŕtvychvstal, a tak zvíťazil nad smrťou. Tento veľký dar nového života v Ňom dostávame v krste a vzrastá v nás prijímaním Eucharistie. Eucharistia je najväčší dar, je to neustála prítomnosť zmŕtvychvstalého Dobrého pastiera uprostred jeho stáda. Sme pozvaní tento veľký dar rozpoznať, prijať ho, tešiť sa z neho, a potom naň odpovedať v láske a radosti.  V…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo Ježiš ako Dobrý pastier nás všetkých volá v konkrétnom čase na konkrétne miesto – na stretnutie s ním samým v Eucharistii. Vo sv. omši nás živí svojím Slovom a svojím Telom, a tak nám pomáha rásť v svätosti. V predchádzajúcom blogu sme sa venovali základnému prístupu k svätej omši ako ku sviatosti daru, ktorý nám dáva Otec cez osobu svojho Syna a zároveň daru, ktorým sa človek snaží odpovedať Otcovi. Svätá omša…

Čítať článok

„Zastaviť sa, spomaliť, venovať čas a byť tu jeden pre druhého“

„Zastaviť sa, spomaliť, venovať čas a byť tu jeden pre druhého“ alebo zdieľanie z certifikovaného kurzu v Žiline Začiatkom roku 2020 sme v spolupráci so Školským úradom Žilinskej diecézy spustili projekt, ktorý má priniesť dielo Katechéz Dobrého pastiera do cirkevných škôlok a škôl v celej diecéze. V rámci projektu sme v lete 2020 organizovali prvú časť certifikovaného kurzu pre zamestnancov týchto škôlok a škôl. Bol to pre nás veľmi vzácny čas. O tom, čo sme tam zažili sa s nami podelila účastníčka…

Čítať článok

Vovádzanie dieťaťa do liturgie (1) – Dobrý pastier

Svätá omša je veľmi bohatá skúsenosť, preto malé dieťa potrebujeme upriamiť na podstatu, ktorá zodpovedá jeho potrebám a dokáže ju pochopiť už aj v ranom detstve. V predchádzajúcich blogoch sme sa venovali rozvíjaniu detskej spirituality v oblasti modlitby. Katechézy Dobrého pastiera stoja na dvoch pilieroch: Biblii a liturgii. Biblii sme sa už venovali. Teraz by sme vás radi zoznámili s prístupom k liturgii. Sme presvedčené, že základné princípy Katechéz Dobrého pastiera, ktoré pomáhajú dieťaťu preniknúť do tajomstva liturgie, čiže svätej omše, sa dajú použiť…

Čítať článok
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


    Chcem darovať

    Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.