Mapa Átrií Dobrého pastiera


Miesto

Koordinátor

Kontakt

Poznámka

Bratislavská arcidiecéza      
Bernolákovo Katarína Brezová katka@katechezydp.sk  
Bratislava – Dúbravka Katarína Gabajová britta0206@gmail.com  
Bratislava – Kalvary (redemptoristi) Janka Martonová joana107@gmail.com  
Bratislava – Karlova Ves Mária Drábeková maruskadrabek@gmail.com  
Bratislava – Lamač Martina Peniaková peniakovamartina@gmail.com  
Bratislava – Miletičova Marienka Mydlová marienka.mydlova@gmail.com pozastavené
Bratislava – Trnávka Mária Dzurillová info.dobrypastier@gmail.com  
Bratislava – UpeCe Margita Vanovčanová atrium@upc.uniba.sk  
Častá Ľubica Cíferská lubkaciferska@gmail.com  
Marianka Vanda Mikulášová wenite@gmail.com  
Pezinok Zuzana Gáliková zuzkamot@gmail.com  
Šenkvice Kristína Sandtnerová sandtnerova.kristinka@gmail.com  
Zálesie Lucia Mešková pastorkozalesie@gmail.com  
Trnavská arcidiecéza      
Trnava Zuzana Tomková tomka.zuzka@gmail.com  
Banskobistrická diecéza      
Banská Bystrica – saleziáni Zuzana Hološová zuzkapo@gmail.com  
Detva-Korytárky Monika Fialová mon.fialova@gmail.com pripravuje sa
Lutila Petra Kostolániová joana107@gmail.com pripravuje sa
Partizánske Dáša Drážovská dasa.drazovska@gmail.com  
Prievidza Martina Tinesová martinagalova@gmail.com pripravuje sa
Zvolen – Západ Katarína Harazinová kharazka@gmail.com pripravuje sa
Nitrianská diecéza      
Nitra – Centrum Skalka Kalvária Eleonóra Opralová norika.opralova@gmail.com  
Nitra – Piaristi Katarína Hucíková atrium.piaristi.nr@gmail.com  
Trenčín Miriam Kasalová mirka.kasalova@gmail.com  
Veľké Zálužie Hana Murínová hanka.murinova@gmail.com  
Zlaté Moravce Mária Pacalajová maria.pacalajova@gmail.com pripravuje sa
Žilinská diecéza      
Lietava Terézia Rajská tereziarajska@gmail.com  
Považská Bystrica Terézia Adamovičová t.adamovicova@gmail.com  
Žilina – Hájik Ivana Vojtášová ivana.vojtas@gmail.com  
Žilina – Sirotár Marienka Sroková maria@srokova.com  
Spišská diecéza      
Dolný Kubín Martina Jokelová- Ťuchová martina.jokelova@gmail.com  
Hruštín Katarína Hojová katka.hojova@gmail.com  
Liesek Bea Stasová bea.stas7@gmail.com  
Liptovský Mikuláš Lucia Marušiaková lucy.marusiakova@gmail.com  
Levoča Ľubica Olejníková lubica.olejnik@gmail.com  
Poprad Jana Vilhanová janka.vilhan@gmail.com  
Spišská Nová Ves Alojzína Sedláková asedlakova@sdr.sk  
Zákamenné Mária Rončáková majka.roncakova@gmail.com  
Rožňavská diecéza      
Michalová Zuzana Vnenčáková zzuuzzaa@gmail.com  
Košická arcidiecéza      
Košice – Detské centrum Ovečka Daniela Kolodziejová dkolodziejova@gmail.com  
Malý Šariš Jana Gajdošová polyjan@gmail.com  
Prešov Monika Daráková vinmo09@gmail.com pripravuje sa
Prešov – Ľubotice Lucia Dlugošová oz.kredo@gmail.com  
Prešov – mesto Mária Hamračková mariahamracek@gmail.com  
Snina Iveta Haburajová haburajovai@azet.sk