Pomôžte deťom budovať vlastnú cestu k Bohu

2% z dane pre OZ Átrium Dobrého pastiera

My v OZ Átrium Dobrého pastiera sa snažíme každý deň kúsok po kúsku pracovať na tom, aby vedúci a asistenti vo vyše 50tich átriách na Slovensku mohli sprevádzať deti pri poznávaní Ježiša ako Dobrého pastiera. Podporujeme ich, pracujeme na ich odbornej formácii, organizujeme kurzy programu Dobrého pastiera, prekladáme a vydávame odborné knihy a veľa iného.
Podporiť nás môžete aj z vašich daní.

Postup ako poukázať 2(3)% z daní:

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

 1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Naše údaje:

Názov (obchodné meno): Átrium Dobrého pastiera
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52065847
Sídlo: Okružná 1025/14, 927 01 Šaľa

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2020 doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

3%

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2020 doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.
Chcete dostávať novinky z Katechéz?


  Chcem darovať

  Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.