Umožnite deťom zaľúbiť sa do Boha

Darujte 2% z dane pre OZ Átrium Dobrého pastiera

Viac o Katechézach Dobrého pastiera aj o našej práci nájdete v sekcii O nás.

V OZ Átrium Dobrého pastiera sa snažíme každý deň kúsok po kúsku pracovať na tom, aby vedúci a asistenti vo vyše 50tich átriách na Slovensku mohli sprevádzať deti pri poznávaní Ježiša ako Dobrého pastiera. Podporujeme ich, pracujeme na ich odbornej formácii, organizujeme kurzy programu Dobrého pastiera, prekladáme a vydávame odborné knihy a veľa iného.
Podporiť nás môžete z Vašich daní, ale aj jednorázovým či pravidelným príspevkom.

Postup ako poukázať 2 (3)% z daní: 

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ: 

 1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022* doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Naše údaje:                                                      

Názov (obchodné meno):  Átrium Dobrého pastiera 

Právna forma: občianske združenie                            

IČO: 52065847                                                              

Sídlo: Okružná 1025/14, 927 01 Šaľa                          

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

3%

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

*Dátumy sa môžu vzhľadom na pandemickú situáciu meniť. 

Vďaka Vašim 2% z dane z roku 2021 sme mohli:

Vďaka Vašim 2% z dane budeme môcť aj naďalej:

Ďakujeme za každú Vašu podporu!

Chcete dostávať novinky z Katechéz?


  Chcem darovať

  Darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne, aby deti na celom Slovensku mohli spoznávať Ježiša a jeho lásku. Číslo účtu nášho OZ je: SK4009000000005152827560.